Reference

Automobilový průmysl

 • firmware řídicích jednotek
 • vývoj komunikačních vrstev (stacků) pro CAN (i SAE J1939), LIN, FlexRay sběrnice pro řídicí jednotky vozidel
 • firmware testovacích jednotek, firmware pro testovací lavice
 • aplikace pro rychlé generování C kódu pro rapid prototyping řídicích jednotek
 • utility pro komunikaci s ECU a diagnostiku a testování jednotek

Automatizace

 • nadřazený systém (optimalizace, paralelní operace) pro automatické parkovací systémy včetně vizualizace a servisního ovládání (několik různých parkovišť)
 • spolupráce na vývoji produktů pro sběr dat a automatizaci
 • a jiné

Vývoj Software a Hardware

 • integrace systému rozpoznání registračních značek (SPZ) do systémů měření rychlosti, dělky a váhy vozidel (Weigh-in-Motion) – více zde
 • detektor indukčních smyček
 • automatický sčítač dopravy
 • USB a RS-485 čtečka RFID karet
 • přístupový systém do skříňek (PC aplikace, ovládací relé deska na RS-485)
 • a jiné