Reference

Automobilový průmysl

 • firmware řídicích jednotek
 • vývoj komunikačních vrstev (stacků) pro CAN (i SAE J1939), LIN, FlexRay sběrnice pro řídicí jednotky vozidel
 • firmware testovacích jednotek, firmware pro testovací lavice
 • aplikace pro rychlé generování C kódu pro rapid prototyping řídicích jednotek
 • utility pro komunikaci s ECU a diagnostiku a testování jednotek

Automatizace

 • nadřazený systém (optimalizace, paralelní operace) pro automatické parkovací systémy včetně vizualizace a servisního ovládání (několik různých parkovišť)
 • spolupráce na vývoji produktů pro sběr dat a automatizaci
 • a jiné

Vývoj software a hardware

 • integrace systému rozpoznání registračních značek (SPZ) do systémů měření rychlosti, dělky a váhy vozidel (Weigh-in-Motion)
 • detektor indukčních smyček
 • automatický sčítač dopravy
 • USB a RS-485 čtečka RFID karet
 • přístupový systém do skříňek (PC aplikace, ovládací relé deska na RS-485)
 • a jiné

Le Viagra combat l’impuissance, définit comme l’impossibilité d’avoir ou de maintenir une érection pendant le rapport sexuel. Ces problème d’érection peuvent toucher les hommes de tout âge, même les plus jeunes. Plus communément appelée “pilule bleue”, le Viagra s’est avéré être une solution efficace pour les hommes et est devenu un best seller dans le monde. Ce médicament, développé par le laboratoire Pfizer https://pharmacie-pilule.com/medicament/acheter-en-ligne-viagra-original.html, a permis d’aider plusieurs millions d’hommes à retrouver une vie sexuelle épanouie.